DỰ ÁN SMART CITY ĐÔNG ANH TẬP CHUNG XÂY DỰNG DỰ ÁN SMART CITY QUY MÔ LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

SMART CITY ĐÔNG ANH TẬP CHUNG XÂY DỰNG DỰ ÁN SMART CITY QUY MÔ LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

Smart City Đông Anh Thành phố cũng thống nhất thay đổi tên gọi Khu CNTT tập trung thay thế Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm thành phố Hà Nội.

https://smartcityhanoi.com.vn Trước đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung của Tập đoàn Vingroup – CTCP,

UBND Hà Nội đã đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, đề xuất Dự án tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh với nội dung phù hợp với Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.


Smart City Đông Anh Thành phố cũng thống nhất thay đổi tên gọi Khu CNTT tập trung thay thế Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm thành phố Hà Nội.

UBND Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh

khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện các thủ tục thu hồi đất (tập trung vào khu vực lõi để tạo điều kiện cho Nhà đầu tư khởi công công trình vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10 – 10);

thực hiện việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân theo phương án được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư thủ tục về đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành; tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy xin chủ trương thực hiện.

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn Nhà đầu tư nghiên cứu Smart city đông anh, lập quy hoạch theo quy định pháp luật theo quy định trong đó có bố trí các khu chức năng của khu công nghệ thông tin tập trung, data centre và các khu cung cấp các dịch vụ cho khu CNTT tập trung (bao gồm khu chuyên gia).

quy hoạnh dự án thành phố thông minh

Dự Án Smart City Đông Anh Đề nghị Tập đoàn BRG

– CTCP liên hệ với các Sở, ngành thuộc Thành phố để được hướng dẫn, khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ dự án. Tập đoàn Vingroup – CTCP có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng Khu CNTT tập trung.

Theo quy hoạch, Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm TP Hà Nội (tên hiện tại là Khu công nghệ thông tin tập trung) thuộc danh mục các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2016-2020,

dự kiến bố trí tại quy hoạch khu công viên công nghệ cao thuộc khu vực phát triển đô thị hai bên đường Võ Nguyên Giáp thuộc trục Nhật Tân-Nội Bài với quy mô dự kiến 70,8ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng.